Saltar cursos disponibles

Cursos disponibles

A creación dunha televisión escolar é un emprendemento que, por si só, pode e debe transformar a perspectiva do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Crear unha televisión escolar é como crear un mundo novo, un mundo máis noso. É unha construcción colectiva que permite o xogo de roles de xeito lúdico, colectivo, participativo e produtivo na perspectiva pedagóxica da creación de contidos propios vencellados ás inquedanzas dos seus protagonistas e destinatarios: o conxunto da comunidade educativa (alumnado, profesorado e familias).

O uso do móbil na creación de contidos na aula facilita enormemente a aprendizaxe audiovisual


As múltiples habilidades e coñecementos que se aplican na creación, na produción e na comunicación audio-visual –produción de vídeo e radio no contexto dun Medio escolar por internet– conlevan a promoción e a potenciación das competencias comunicativas das persoas que interveñen no obradoiro dun xeito interdisciplinar, colectivo e cooperativo. 

A capacitación adquirida polo alumnado –profesionais da educación– é a necesaria para promover e liderar, técnica e didácticamente, a creación e desenvolvemento dunha canle de TV e Radio por internet, emprendemento ideal para favorecer a creación de contidos propios e específicos da comarca, Concello e centro educativo.